Terveisiä Isoäidiltä!

Terveisiä Isoäidiltä! – Hälsningar från Mormor! – Greetings from the Grannies! is an initiative aiming at introducing crafts made by elderly people in Finland and Finnish elderly lifestyle to Japan.

Different natural and local materials are transformed into high-quality products by talented Finnish craftsmen. The products are suitable for trendy Scandinavian lifestyle, interiors and gifts.

The concept is focusing on craftsmen who are over 65 years old, so by purchasing a Terveisiä Isoäidiltä! -products, you are buying a lot of life experience and wisdom directly from the maker as well. The concept aims at appreciating craftsmanship skills, providing elderly a community to belong to as well as keeping the elderly active with activities that they love doing.

Terveisiä Isoäidiltä -concept originates from Kemiönsaari, Finland and is run by 0.7 design Oy, an agency working with Nordic lifestyle in Japan since 2007.

You can get to know the people and stories behind the products by following our channel on Facebook, @greetingsfromgrannies. The crafts are available to buy at Terveisiä Isoäidiltä! -shop at Creema in Japan.

***
Terveisiä Isoäidiltä! – Hälsningar från Mormor! – Greetings from Grannies! は、フィンランドのお年寄りの方々によって作られたハンドメイドのクラフトや彼らのライフスタイルを日本に紹介する新しい試みです。

様々な地元の自然素材がフィンランドの才能ある作り手によって高品質な製品に変身するのです。そして、その製品たちは流行りのスカンディナヴィアのライフスタイルやインテリア、贈り物にぴったりです。

Terveisiä Isoäidiltä! は65歳以上の作り手に焦点を当てているので、私たちが紹介するクラフトを購入することで、クラフトだけでなく沢山の人生経験や暮らしの知恵を得ることが出来ます。また、このコンセプトはお年寄りの方に好きな活動を通して活発で居続けてもらうことはもちろん、フィンランドの工芸品の技巧に感謝すること、彼らに属するコミュニティーを提供することを狙いとしています。

Terveisiä Isoäidiltä!はフィンランドのKemiönsaariという南に位置する自治区で始まった試みで、2007年より日本において北欧のライフスタイルを取り扱う代理業を行っている 0.7 design Oyによって運営されています。

Facebook (@greetingsfromgrannies) もフォローしていただければ、作り手についてやこの活動の歩みなどクラフトができるまでの裏側をみることができます。これらの作品はCreemaのTerveisiä Isoäidiltä!にて販売しておりますので是非ご覧ください!

***

Terveisiä Isoäidiltä! – Hälsningar från Mormor! – Greetings from Grannies! -konseptin tarkoituksena on tuoda suomalaisten senioreiden valmistamia tuotteita sekä heidän elämäntapaansa tunnetuksi Japanissa.

Erilaiset luonnolliset ja paikalliset materiaalit muuttuvat korkealaatuisiksi tuotteiksi taidokkaiden käsityöläisten toimesta. Tuotteet kuvastavat pohjoismaista elämäntapaa ja elinympäristöä, ja ne soveltuvat myös lahjoiksi.

Konsepti suunnataan erityisesti yli 65-vuotiaille käsityöläisille ja käsityönharrastajille, joiden tuotteet henkivät myös elämänkokemusta ja -viisautta. Konseptin avulla nostetaan käsityötaitojen arvostusta, tarjotaan senioreille yhteisö sekä tarjotaan heille mielekästä, sydäntälähellä olevaa tekemistä.

Terveisiä Isoäidiltä! -konsepti on kehitetty Kemiönsaarella 0.7 design Oy:n toimesta, joka on tehnyt tunnetuksi pohjoismaista elämäntapaa Japanissa vuodesta 2007.

Voit seurata Terveisiä Isoäidiltä -konseptin kehittymistä, henkilöitä sen taustalla sekä sen tuotteita Facebookin (@greetingsfromgrannies) kautta. Tuotteet ovat ostettavissa Terveisiä Isoäidiltä! -kaupasta Japanissa.

***

Meningen med Terveisiä Isoäidiltä! – Hälsningar från Mormor! – Greetings from Grannies! -koncepten är att introducera finskt hantverk och finsk seniorlivsstil i Japan.

Produkter som är gjorda av naturliga och lokala materialer är transformerade till produkter av hög kvalitet i händer av kunniga hantverkare. Produkterna speglar skandinavisk livstil och livsmiljö, och de passar utmärkt som gåvor.

Koncepten är siktad speciellt för över 65-åriga hanverkare och hantverkskunniga män och kvinnor. Produkter som de gör andas likaväl livserfarenhet som -visdom. Med koncepten höjs uppskattningen av hantverk, bjuds ett kollektiv och erbjuds meningsfull aktivitet som seniorer älskar.

Hälsningar från Mormor! -koncepten är utveklat på Kimitoön av 0.7 design, som har sysslat med skandinavisk livsstil i Japan sedan 2007.

Du kan följa Hälsningar från Mormor! -konceptens utveckling, männsikor bakom den samt dess produkter via Facebook (@greetingsfromgrannies). Produkterna är tillgängliga i Hälsningar från Mormor! -butiken i Japan.

Tallenna

Tallenna

Tallenna